Beroepsvereniging en Registratie

Het COOAB2.0 is geen beroepsvereniging, maar moedigt lidmaatschap van de beroepsvereniging BPSW sterk aan. Een beroepsvereniging verbindt en profileert professionals, behartigt belangen van de beroepsgroep en borgt door middel van een gedragscode en tuchtrecht een goede uitoefening van het beroep.


Registratie als ggz-agoog is een formele maar ook krachtige manier om jezelf als professional te positioneren. Door middel van registratie committeer je je aan een voortdurend onderhoud van je kwaliteit en deskundigheid als hulpverlener. Vaak eist de werkgever of een zorgverzekeraar van agogisch opgeleide hulpverleners in de ggz dat zij zich laten (scholen en) registreren als ggz-agoog. In het nieuwe Zorgprestatiemodel is een ggz-agoog een zorgverlener die is ingeschreven in het register ggz-agogen. Met andere woorden: zonder registratie mag je, ook al ben je gecertificeerd als ggz-agoog, niet onder de naam ggz-agoog zorgprestaties declareren. (Dat mag, afhankelijk van je functie, wel als maatschappelijk of sociaal werker, of SPH-er.) 


COOAB2.0 is opdrachtgever voor het register van ggz-agogen, dat wordt beheerd door Registerplein. Registratie bij Registerplein heeft dezelfde betekenis en waarde als de BIG-registratie voor (para)medische beroepsgroepen in de gezondheidszorg. Verschillen met de BIG-registratie zijn, dat de BIG-registratie een wettelijke basis heeft en dat de eisen voor (her)registratie door Registerplein strenger zijn dan voor de BIG-registratie.


Criteria voor registratie zijn:

  • een VOG die niet ouder is dan twaalf maanden.
  • een bachelordiploma uit de sector Hogere Sociale Studies (zie de tabel op de pagina Opleiding en nascholing).
  • een certificaat ggz-agoog van een door het COOAB2.0 geaccrediteerde opleiding of nascholing.


Er bestaat een Basisregistratie voor ggz-agogen die net van de opleiding komen. Deze Basisregistratie is drie jaar geldig. Na die drie jaar moet de geregisteerde ggz-agoog voldoen aan de criteria van praktijk en bijscholing om voor de Plusregistratie in aanmerking te komen. Deze is vijf jaar geldig. Ook als je nog in opleiding bent kan je je laten registreren als ggz-agoog.


Voor details en criteria voor herregistratie: zie het registratiereglement op de website van Registerplein.

De BPSW is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.


De BPSW heeft een functiegoep ggz-agoog.

Sociaal professionals bieden kwetsbare cliënten professionele hulp. Met een registratie bij Registerplein laten professionals aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat ze expert zijn in hun vak en dat ze blijven bijleren. Zo waarborgt Registerplein de kwaliteit van hun vaardigheden.


Registerplein toetst onafhankelijk en volgens breed gedragen criteria of geregistreerde professionals zich aantoonbaar scholen, competenties onderhouden en continu bijblijven op hun vakgebied.