Zij-instroomregeling

Hulpverleners in de ggz met een bachelordiploma van een van de Hogere Sociale Studies zonder certificaat ggz-agoog kunnen zich op basis van de criteria van de zij-instroomregeling laten registreren als ggz-agoog. Voorwaarden zijn dat zij in de afgelopen vijf jaar gemiddeld minimaal 16 uur per week werkzaam zijn geweest in de ggz (of verslavingszorg) en daar ook nu nog minimaal 16 uur per week in werken. Het betreft hier de Basisregistratie. Na registratie middels de zij-instroomregeling moet de ggz-agoog binnen drie jaar het certificaat ggz-agoog behalen aan een door het COOAB2.0 geaccrediteerde nascholing. Dit geeft toegang tot de Plusregistratie. Voor gedetailleerde informatie: zie het Registratieregelement ggz-agoog van Registerplein.


De zij-instroomregeling wordt met ingang van 1 april 2022 beƫindigd.