De GGZ-agoog is een professional, maar past desondanks zijn professioneel referentiekader op terughoudende wijze toe: voorop staat de regie van de cliënt en omgeving. Er wordt aangesloten bij de ervaringskennis en mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk. GGZ-agogen kunnen op vele plaatsen in vele contexten en met een diversiteit aan mensen werken.

U vindt hier enkele voorbeelden van op de website.