Mijn naam is Anne Postma. Ik werk als GGZ Agoog en creatief therapeut bij GGZ Friesland.

Het uitgangspunt van de dagbehandeling is kortdurende behandeling. De totale duur van de dagbehandeling is daarom 6 weken. Het doel is kortdurend structureren en stabiliseren van het toestandsbeeld en motiveren voor verdere diagnostiek en behandeling. Ik hou mij vooral bezig met het ondersteunen van cliënten bij hun maatschappelijk herstel.

Hallo, Ik ben Mireille Koster en werk als GGZ-agoog bij GGNet.

Een van de mooiste onderdelen van mijn werk is het samenwerken met ervaringsdeskundigen. Vooral binnen het expertisecentrum Dubbel Diagnostiek waar ik werk. Deze mensen leveren een fantastische bijdrage bij het verkrijgen van inzicht in verslaving en in het herstel daarvan. Ik werk hierin samen met de cliënt vanuit de herstelgedachte, waarbij de cliënt de regie heeft. Door daarnaast gebruik te maken van een bio-psychosociaal model creëren we een zo volledig mogelijk beeld van de situatie van de cliënt. Beschermingsfactoren, eigen kracht en mogelijkheden worden in kaart gebracht, zodat de cliënt verder kan na het ontslag.

Daarnaast ben ik bestuurslid van het COOAB2.0, coördinator van het netwerk voor GGZ agogen en voorzitter van de functiegroep GGZ agoog bij onze beroepsvereniging BPSW.

Hallo, Ik ben Richard Feenstra. Na mijn studie als Muziektherapeut ben ik in 1992 gaan werken als activiteitentherapeut binnen de toenmalige PAAZ van het MCL in Leeuwarden. Van daaruit maakte ik lange tijd deel uit van het behandelteam eetstoornissen. Ik heb lange tijd gewerkt als GGZ agoog binnen de dagbehandeling Angst en Stemming stoornissen van GGZ Friesland.

Ik vind het belangrijk om samen met de cliënt te onderzoeken waar zijn mogelijkheden liggen t.a.v. werk, studie en of vrije tijd. Ik richt me dan ook op wensen, kwaliteiten, vaardigheden en kennis van de cliënt. Het doel is om de gevolgschade op dit gebied zo veel mogelijk te beperken. De agenda en het tempo van de cliënt is hierin een belangrijke leidraad. Mijn vraag is dan altijd: “En… Werkt ‘t”.