Netwerk GGZ-agogen: Doe je mee?

Het netwerk voor GGZ agogen houdt zich bezig met het organiseren en verbinden van de GGZ agogen in Nederland en bestaat uit ongeveer 145 belangstellenden.

Vanuit dit netwerk is een werkgroep ontstaan die de GGZ-agoog verder wil profileren, vooral in deze tijd van transities, waarin er veel kansen zijn. De GGZ-agoog is immers gespecialiseerd in herstelondersteunend werken en kan zowel in de GGZ als in de wijk (als gespecialiseerde sociaal werker) ingezet worden, maar ook als POH.

De intentie en het doel van het netwerk is om de GGZ agoog landelijk sterker neer te zetten. Het beroep heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Momenteel zijn er 15 hogescholen met een landelijk vastgesteld curriculum GGZ agoog. Zij vormen een structureel samenwerkingsverband. Vanaf 1 juli 2015 kunnen GGZ-agogen zich registreren bij het Registerplein. Zij hebben hier hun eigen beroepsregister. Dit biedt werkgevers een instrument om zich verzekerd te weten van de kwaliteit en de doorgaande deskundigheidsbevordering van de GGZ-agoog.

Het netwerk GGZ agoog heeft contact met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW voorheen NVMW). De werkgroepleden zijn allen lid van de BSPW, zij willen als lid van de BSPW de zichtbaarheid en positie van de GGZ-agoog versterken en als beroepsgroep GGZ-agoog via de beroepsvereniging hun belangen behartigen. De werkgroep wil ook de informatievoorziening over de GGZ-agoog verbeteren.

Wij zijn zoekende naar GGZ agogen die zich willen aansluiten bij het netwerk en de werkgroep, om de belangen van de GGZ-agoog te behartigen. Bezoek onze facebookpagina: https://www.facebook.com/ggzagogen/

Mocht je geïnteresseerd zijn of vragen hebben vul dan onderstaand formulier in. Er is een onkostenvergoeding aan deelname in de werkgroep verbonden.

Mireille Koster, coördinator netwerk GGZ-agoog en voorzitter van de werkgroep GGZ-agogen.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht