Overgangsregeling register GGZ-agogen wordt zij-instroomregeling

Registerplein heeft in samenwerking met de beroepsvereniging BPSW en het COOAB 2.0 besloten de overgangsregeling voor GGZ-agogen een definitief karakter te geven in de vorm van een nieuwe zij-instroomregeling. Deze regeling is op 1 juli 2017 ingegaan en is bedoeld voor sociaal professionals met een SPH of MWD achtergrond, die zich willen registreren in het beroepsregister GGZ-agogen bij Registerplein. Deze groep is werkzaam in het GGZ-werkveld maar vaak niet in het bezit van een COOAB erkend uitstroomprofiel of nascholingscertificaat GGZ-agoog. Volgens de registratiecriteria was het voor deze professionals alleen mogelijk zich te registreren via de overgangsregeling welke zou stoppen op 1 juli 2017. Nu de zij-instroomregeling definitief is, betekent dit dat deze groep sociaal professionals zich voortaan via deze weg kan registreren.

Wat houdt de zij-instroomregeling in?

Sociaal professionals zonder het certificaat GGZ-agoog kunnen worden opgenomen in de basisregistratie van het register voor GGZ-agogen wanneer zij het volgende aantonen:

  • een diploma HBO, MWD, SPH of SW
  • 5 jaar werkervaring als GGZ-agoog of werkzaam in het GGZ werkveld in een HBO functie voor tenminste 16 uur per week (via werkgeversverklaring)
  • een VOG niet ouder dan 2 jaar
  • bij herregistratie (na 3 jaar) moet het COOAB erkende nascholingscertificaat GGZ-agoog worden aangetoond.

Ontstaan van de overgangsregeling

Sinds 1 april 2016 bestaat er voor sociaal agogen en maatschappelijk werkers de mogelijkheid zich te registreren in het register voor GGZ-agogen via de zogeheten overgangsregeling. In het veld werken veel sociaal agogen (vaak met SPH of MWD achtergrond) binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg op hbo-niveau zonder het certificaat GGZ-agoog te hebben behaald. Doordat zij vaak al jaren in de GGZ werken hebben zij de ontwikkelingen binnen dit vak op de voet gevolgd en een breed scala aan opleidingen en ervaringen verworven. Velen van hen voldoen aan de competenties die van een GGZ-agoog gevraagd mogen worden. Daarom is er destijds gekozen voor een overgangsregeling zodat ook deze groep competente GGZ-agogen ruimte kreeg voor registratie.

Voor meer informatie en uitgebreide toelichting lees het Registratiereglement GGZ-agogen.