Nascholing voor certificering en registratie als GGZ-agoog

Het Registerplein doet niet zelf de accreditatie voor na- en bijscholing voor het certificaat GGZ-agoog omdat het een beroepscertificaat betreft.  Bij- en nascholingsprogramma’s worden geaccrediteerd door Hobéon (www.hobéon.nl).

Opleiders kunnen vanaf januari 2016 contact opnemen met Hobéon over de manier waarop zij hun programma dienen aan te leveren en over de specifieke criteria.
Als het nascholingsprogramma is beoordeeld door Hobéon en COOAB2.0 deze beoordeling heeft gevalideerd, geeft COOAB2.0 dit door aan het beroepsregister. De certificaten GGZ-agoog die worden uitgereikt geven dan toegang tot het register. (www.registerplein.nl).

Het Registerplein controleert of de GGZ-agoog aan de eisen voor registratie en herregistratie voldoet.

Op dit moment zijn de volgende nascholingsprogramma’s erkend door het COOAB, waarmee men wordt toegelaten in het register GGZ-agoog. Dat zijn:

 • RINO-groep Utrecht
 • Hogeschool Windesheim, Zwolle
 • Hanzehogeschool, Groningen
 • InHolland Academy
 • Hogeschool Zeeland
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • LOI Hoger Onderwijs 
 • Fontys Hogescholen, Eindhoven 

 

Toelatingseisen tot bij & nascholingstraject GGZ- agoog

 • De cursisten zijn in het bezit van een HSAO-diploma van een door de NVAO geaccrediteerde opleiding. Hieronder vallen de volgende diploma’s: HBOJ, IW, SPH, MWD, Social Work, Toegepast Psychologie, Pedagogiek, Godsdienstpastoraal Werk.
 • De cursisten zijn minimaal 16 uur per week werkzaam in het werkveld van de GGZ en/of verslavingszorg en kunnen binnen hun taken werken aan de GGZ-agoog competenties

Eisen aan de inhoud van bij & nascholingstraject ter verkrijging van certificaat GGZ-agoog

Het programma van de bij- en/of nascholing sluit aan bij de specifieke competenties van de GGZ agoog, zoals uitgewerkt in het Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog van COOAB en GGZ Nederland uit 2012.

Het programma realiseert een aantekening op bachelorniveau.

De studiebelasting bedraagt minimaal 45 EC. Deze studiebelasting wordt gerealiseerd middels een evenredige verhouding tussen contacttijd, zelfstudietijd en tijd die men werkzaam is binnen praktijk waarbinnen GGZ-agoog competenties behaald kunnen worden.

 • Het programma bestaat uit minimaal 125 uur contacttijd.
 • Het programma omvat de leerinhouden van de specifieke competenties van de GGZ agoog, welke beschreven zijn in het landelijk curriculum. Zie: Afstudeerrichting GGZ agoog. Landelijk Opleidingsarrangement (Franssen, e.a., 2014).
 • De individuele cursist die het programma volgt wordt getoetst en beoordeeld. Hiertoe zijn beoordelingscriteria op bacherlorniveau door de aanbieder van de bij- en nascholing geformuleerd.
 • De afronding van het programma bestaat uit een individueel uitgewerkte eindopdracht die gericht is op innovatie, profilering, legitimering en positionering van het beroep GGZ agoog.

 

Literatuurverwijzing

Franssen, G., Tol, N. van, Weerman, A. (2014). Afstudeerrichting GGZ-agoog. Amsterdam: SWP.

Criteria registratie GGZ-agoog