Opleiden tot GGZ-agoog

De GGZ-agoog is een afstudeerrichting binnen de opleidingen SPH, MWD of Social Work / Sociaal Werk. De afstudeerrichting is landelijk vastgesteld door zowel branchevereniging GGZ Nederland, de BPSW (voorheen NVMW) in overleg met de Vereniging van Hogescholen. Het curriculum van de afstudeerrichting is – gebaseerd op het beroepscompetentieprofiel GGZ Agoog (Movisie 2012) – beschreven in Afstudeerrichting GGZ-agoog, landelijk onderwijsarrangement (Franssen e.a., 2014). In een samenwerkingsverband van 15 hogescholen wordt de afstudeerrichting als landelijk onderwijsarrangement uitgewerkt in modules. Het betreft tien verplichte modules die kunnen worden aangepast aan de specifieke context van een opleiding, hogeschool en/of regio. In verband met de ontwikkelingen richting flexibel (deeltijd)onderwijs worden momenteel landelijke leeruitkomsten beschreven. Tegelijk met het onderwijsarrangement GGZ-agoog wordt voor en door de deelnemende hogescholen een toetsbank ingericht voor de modules van de afstudeerrichting GGZ-agoog. Deelnemende hogescholen verstrekken de afgestudeerden van de genoemde opleidingen die ook de afstudeerrichting GGZ-agoog hebben voltooid een separaat certificaat GGZ-agoog bij het HBO getuigschrift. Afgestudeerden kunnen op basis hiervan een verzoek tot inschrijving in het register GGZ-agoog bij het Registerplein indienen.

Studenten die bij een hogeschool als student staan ingeschreven en de afstudeerrichting GGZ-agoog volgen (GGZ-agoog in opleiding) kunnen een verzoek tot inschrijving als student in het Register GGZ-agoog bij het Registerplein indienen. De kosten zijn eenmalig 25 euro.

Veertien hogescholen mogen tot september 2018 certificaten GGZ-agoog afgeven die tot registratie in het Register GGZ-agoog leiden. Daarná moet de afstudeerrichting GGZ-agoog geaccrediteerd zijn door Hobéon. Hobéon rapporteert hierover aan COOAB2.0. COOAB2.0 geeft door aan het Registerplein of een certificaat van een opleidingsinstituut toegang tot het beroepsregister geeft. Hogeschool Rotterdam heeft het programma als nieuwe toetreder bij Hobéon laten accrediteren. Deze hogeschool kan vanaf september 2018 certificaten GGZ-agoog verstrekken.

Opleidingsinstituten met een afstudeerrichting GGZ-agoog die voldoet aan de eisen van het toenmalige COOAB (voorganger COOAB2.0)

 1. Hanzehogeschool
 2. De Haagse Hogeschool
 3. Hogeschool Amsterdam
 4. Hogeschool Leiden
 5. Hogeschool Utrecht
 6. Hogeschool Zeeland
 7. Inholland
 8. Windesheim
 9. HAN
 10. Fontys
 11. Christelijke Hogeschool Ede
 12. Saxion Hogeschool
 13. Avans
 14. NCOI
 15. Hogeschool Zeeland
 16. Christelijke Hogeschool Ede
 17. Zuyd Hogeschool

Hogescholen die geaccrediteerd zijn door Hobéon vanaf leerjaar 2018/2019 (geldig tot 31 augustus 2022)

 1. Hogeschool Rotterdam
 2. Hanzehogeschool Groningen
 3. Hogeschool van Amsterdam
 4. Christelijke Hogeschool Ede
 5. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 6. Avans Hogeschool
 7. Hogeschool Leiden
 8. Hogeschool van Amsterdam
 9. Hogeschool Zeeland
 10. Zuyd Hogeschool
 11. NCOI
 12. LOI Hogeschool (t/m 31 oktober 2022)
 13. Hogeschool Utrecht
 14. Hogeschool Windesheim (Zwolle en Flevoland)
 15. Fontys Hogeschool 
 16. Haagse Hogeschool
 17. Hogeschool Inholland

Het door studenten behalen van een geaccrediteerde afstudeerrichting GGZ-agoog leidt tot certificering van de afgestudeerde. Certificering is nodig om zich als GGZ-agoog te kunnen inschrijven in het beroepsregister GGZ-agoog zoals opgenomen in het Registerplein.

Een certificaat GGZ-agoog kan niet behaald worden met een EVC-procedure. Wel is een assessment mogelijk bij enkele hogescholen met een erkend nascholingsprogramma. Gegevens hierover staan elders op deze website vermeld.

Het Registerplein doet niet zelf de accreditatie van de afstudeerrichting GGZ-agoog, maar controleert of de (aankomend) beroepskracht GGZ-agoog aan de eisen voor registratie en herregistratie voldoet.

Hogescholen die lid zijn van het samenwerkingsverband Afstudeerrichting GGZ-agoog binnen de door de NVAO geaccrediteerde opleidingen MWD, SPH of Social Work / Sociaal Werk

 1. Hanzehogeschool
 2. De Haagse Hogeschool
 3. Hogeschool Amsterdam
 4. Hogeschool Leiden
 5. Hogeschool Utrecht
 6. Hogeschool Zeeland
 7. Inholland
 8. Windesheim
 9. HAN
 10. Fontys
 11. Christelijke hogeschool Ede
 12. Saxion
 13. Hogeschool Zuyd
 14. Hogeschool Rotterdam
 15. Avans

 

Literatuurverwijzing:

Movisie, (2012) Beroepscompetentieprofiel GGZ-agoog. Voor PDF bestand, klik hier.

Franssen, G. , Tol, N., Weerman, A. (2014). Afstudeerrichting ggz-agoog. Landelijk onderwijsarrangement. Amsterdam: SWP.